7+ Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan yang Baik dan Benar

Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan yang Baik dan Benar – Sebagai karyawan perempuan pasti Anda tahu tentang hak cuti melahirkan atau bersalin. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan perempuan akan mengalami hamil dan melahirkan. Karyawan perempuan harus berhenti bekerja selama beberapa bulan untuk melahirkan dan merawat anaknya setelah lahir.
Berhenti bekerja tanpa beban pekerjaan untuk mempersiapkan proses persalinan. Berhenti yang dimaksud karyawan perempuan harus cuti untuk sementara waktu. Sehingga perlu surat cuti melahirkan. Umumnya, perempuan yang diperkenankan cuti karena sudah hamil tua. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan perempuan berhak mendapat istirahat atau cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum hari kelahiran dan 1,5 bulan sesudah kelahiran menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
Surat cuti melahirkan ini dibuat karyawan perempuan untuk memberitahukan kepada perusahaan/lembaga agar mendapat izin cuti. Perusahaan maupun lembaga biasanya memang sudah menyediakan formulir atau blangko. Sehingga, karyawan perempuan yang berniat cuti melahirkan tinggal mengisi formulir tersebut. Namun, ada pula perusahaan atau lembaga yang belum memiliki formulir surat cuti melahirkan. Karyawan perempuan juga diwajibkan membuat surat cuti melahirkan secara pribadi. Pengajuan cuti melahirkan disarankan tidak mendadak. Berikut format atau panduan membuat surat cuti melahirkan:
  1. Tempat, tanggal pembuatan surat cuti melahirkan
  2. Perihal/hal: pada bagian Anda bisa menuliskan “cuti melahirkan”
  3. Nama/alamat yang dituju: Misalnya kepada Kepala Sekolah
  4. Isi: seperti surat pernyataan tuliskan nama, jabatan, masa cuti
  5. Penutup
  6. Nama terang dan tanda tangan pembuat surat
Pengajuan surat cuti melahirkan bisa dilampirkan dengan surat keterangan dari bidan, dokter kandungan. Surat keterangan ini berisi tentang perkiraan kelahiran. Sehingga, perusahaan atau lembaga bisa mempertimbangkan pemberian izin cuti melahirkan.

Contoh Surat Cuti Melahirkan Karyawan

Yogyakarta, 20 Maret 2018
Perihal : Surat Permohonan Cuti Melahirkan
Kepada Yth
Pimpinan PT Maju Jaya
Di Tempat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

     Nama                             : Larasati Kumalaningtyas
Tempat/tanggal lahir     : Sleman, 17 Mei 1990
Posisi                             : Staf Keuangan
Dengan surat ini saya mengajukan cuti melahirkan selama 3 bulan, terhitung mulai 1 April sampai 1 Juli 2018. Demikian surat permohonan cuti ini saya sampaikan untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,

(ttd)

Larasati Kumalaningtyas

Contoh Surat Cuti Melahirkan Guru Honor

Magelang, 20 Februari 2018

Hal : Permohonan izin cuti melahirkan

Kepada Yth:
Kepala Sekolah SD Jerukagung
Di Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                             : Lestari Marima
Tempat/tanggal lahir     : Magelang, 6 Juni 1987
Posisi                             : Guru Seni Musik

Melalui surat ini, saya ingin mengajukan permohonan cuti melahirkan selama 3 bulan, terhitung sejak 10 Maret 2018 hingga 10 Juni 2018. Sebagian pekerjaan sudah saya komunikasikan dengan Bapak Murhadin termasuk pengaturan jam belajar mengajar Seni Musik.

Demikian surat permohonan cuti melahirkan ini saya buat, supaya menjadi pertimbangan Bapak Kepala Sekolah SD Jerukagung. Semoga Bapak bisa memaklumi keadaan saya. Atas perhatian dan izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(ttd)

Lestari Marima

Contoh Surat Cuti Melahirkan Untuk Pegawai / Tenaga Honorer

Contoh Surat Cuti Melahirkan Untuk Pegawai / Tenaga Honorer
Contoh Surat Cuti Melahirkan Untuk Pegawai / Tenaga Honorer

Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan Dari Bidan

 Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan Dari Bidan
 Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan Dari Bidan

Contoh Surat Keterangan Cuti Melahirkan Dari Dokter

Contoh Surat Keterangan Cuti Melahirkan Dari Dokter
Contoh Surat Keterangan Cuti Melahirkan Dari Dokter

Contoh Surat Pengantar Cuti Bersalin Dari Kepala Sekolah

Contoh Surat Pengantar Cuti Bersalin Dari Kepala Sekolah
Contoh Surat Pengantar Cuti Bersalin Dari Kepala Sekolah
Demikian penjelasan dan contoh surat cuti melahirkan, semoga Anda bisa lebih paham dan jelas dalam membuat surat cuti melahirkan yang baik.

Tags: